Formularz zwrotu towaru:

Formularz odstąpienia od umowy prosimy wysyłać na e-mail: kocykidzieciecepl@gmail.com

W temacie: “Odstąpienie od umowy – numer zamówienia: ( tu wpisać nr zamówienia ).”

–    Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

– Rozmiar, numer wzoru, kolor oraz kwota brutto towaru

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Data

– Numer rachunku bankowego ( tylko jeśli inny, niż ten z którego otrzymaliśmy wpłatę )

(*) Niepotrzebne skreślić.